Geodetické práce
nejen na Valašsku

Jsme flexibilní geodeti ze Vsetína připraveni zaměřit prakticky cokoli. 

O NÁS

Nabízíme Vám komplexní služby v oboru geodezie. Naší hlavní pracovní náplní jsou geodetické práce pro katastr nemovitostí, práce v inženýrské geodezii nebo práce pro pozemkové úpravy. Nabízíme Vám také poradenskou a konzultační činnost.

Potřebujete poradit? Ať máte potíže s orientací v katastru nemovitostí nebo jiný problém, rádi Vám pomůžeme. V oboru geodezie se pohybujeme již dlouho a nasbírali jsme řadu praktických zkušeností, které by Vám mohly pomoci. Neváhejte nás kontaktovat.

Vždy se snažíme vyjít zákazníkovi vstříc. Pružně reagujeme na vývoj oboru. Dle aktuálních potřeb modernizujeme měřící a výpočetní techniku. Také absolvujeme školení, abychom se orientovali v platné legislativě. Díky tomu jsme schopní Vaši objednávku zpracovat v odpovídající kvalitě, v co nejkratším termínu a za předem dohodnutou cenu.

Veškeré nabízené služby provádíme s širokou územní působností zlínského kraje.

NABÍDKA SLUŽEB

Geodetické práce pro katastr nemovitostí
– Vyhotovování geometrických plánů (geometrický plán je součástí listiny a je podkladem pro zápis změny v katastru nemovitostí). 
– Geometrický plán pro rozdělení pozemku (případ reálného rozdělení pozemku pro převod – koupě, dar – vlastnického práva, pro změnu druhu pozemku, případně jeho využití)
– Geometrický plán pro změnu hranice pozemku (případ kdy se oddělovaná část pozemku stává součástí pozemku přilehlého)
– Geometrický plán pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy (jedná se o nezbytný doklad pro kolaudaci stavby)
– Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků (případ kdy dojde ke shodě vlastníků sousedních pozemků na průběhu hranice)
– Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (případ kdy je vymezován rozsah omezení vlastnického práva dotčeného pozemku za účelem přístupu, příjezdu, vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek, apod.)
– Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Práce v inženýrské geodezii 
– Polohopisné a výškopisné podklady pro projekční činnost
– Vytyčování (osazování) stavebních objektů v terénu
– Zaměření skutečného provedení staveb budov a staveb inženýrských sítí (vodovodní, plynové a elektrické přípojky) a vyhotovení Geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
– Ostatní práce v inženýrské geodezii

Práce pro pozemkové úpravy
– Vyhotovení mapových podkladů pro projekt pozemkových úprav
– Vytyčování hranic dle projektu pozemkových úprav
– Vyhotovení geometrického plánu dle projektu pozemkových úprav pro zápis do katastru nemovitostí

Poradenská a konzultační činnost
– Máte potíže s orientací v katastru nemovitostí nebo jiný problém, rádi Vám pomůžeme.

CENÍK

Při tvorbě kalkulace vycházíme z charakteru zakázky. Na konečnou cenu má vliv zejména typ a rozsah prací – při zpracovávání většího rozsahu poskytujeme množstevní slevy. Zohledňujeme také přístupnost terénu, jeho přehlednost, apod. Cenu požadované služby Vám rádi na požádání sdělíme. V kontaktu s námi uvádějte hlavně název katastrálního území a parcelního číslo dotčeného pozemku.

KONTAKTY

Smetanova 810 | 75501 Vsetín

Najdete nás v 1. patře budovy Katastrálního pracoviště Vsetín
(GPS souřadnice 49°20'16.60"N, 17°59'27.66"E).

Příjem objednávek a výdej zakázek po telefonické domluvě.

Kontaktní formulář